מקצוע מידע על מקצוע : תכן מתקדם של מסעות קשיחות - 018702

018702 - תכן מתקדם של מסעות קשיחות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  016712 מיסעות קשיחות       מקצועות קדם


תכן של מסעות קשיחות מסוגים שונים כגון: בטון עם סיבי פלדה, בטון עם זיון נמשך וכו'. תיאורית העברת מאמצים במישקים ותכינתם. השפעת יצוב המצע על תכינת המסעה. שיטות הרסניות ובלתי הרסניות להערכת מסעות בטון. תכן של חיזוק כבישי בטון.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:15:03