מקצוע מידע על מקצוע : שיתוף פעולה בינלאומי בניהול הבניה - 018625

018625 - שיתוף פעולה בינלאומי בניהול הבניה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014617 תכנון ובקרה של פרוייקטי בנייה       מקצועות קדם
 
  016621 שיתוף פעולה בינלאומי בניהול הבניה       מקצועות זהים


שיתוף פעולה בינלאומי ובין-תרבותי בהכנה ובתכנון ביצוע של פרוייקט בניה. הכרת פרוייקט, הגדרת מטרות, משא ומתן להסכם שיתוף,עבודה בצוות רב-תרבותי, סיכונים בפרוייקט בינלאומי, תכנון הביצוע, חוזים,שימוש בטכנולוגיות מידע, תקשורת מרחוק וגלובליזציה. המקצוע יופעל בשיתוף פעולה עם ובמקביל למקצוע זהה באוניברסיטאות שונות בעולם.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2003 elsevier science b.p lientz and k.p. rea international project management
חובה 2003 elsevier science b.p lientz and k.p. rea international project management

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:40:53