מקצוע מידע על מקצוע : סדנא בייזום פרויקטים הנדסיים - 018624

018624 - סדנא בייזום פרויקטים הנדסיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014603 כלכלה הנדסית       מקצועות קדם
 
  014603 כלכלה הנדסית       מקצועות צמודים


הסטודנט יבצע, במסגרת הסדנא את כל השלבים של ייזום פרויקט הנדסי: סקר שוק, גיבוש רעיון, בחינת ביקוש, אמדן עלויות, בדיקת כדאיות וניתוח הרגישות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1993 המכון הלאומי לחקר הבנייה א. ורשבסקי בחינת כדאיות של פרויקטים הנדסיים.

נערך בתאריך 13/07/2020 בשעה 04:38:25