מקצוע מידע על מקצוע : ייזום והפעלת פרוייקטים - 018622

018622 - ייזום והפעלת פרוייקטים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  014606 מבוא לניהול הבנייה       מקצועות קדם
 
  019624 ניהול פרוייקטי בניה בשלב היזום       מקצועות ללא זיכוי נוסף


שיטות להכנת פרוגרמות. הפעלה של תהליך התיכון. ניתוח ערך של אלטרנטיבות. תחשיבי עלויות. שיטות ההתקשרות. הפעלת תהליך הבצוע. האינטראקציה בין תהליך התיכון והביצוע. אחראיות היזמים המתכננים והמבצעים. הקמת מידע של היזם. אבטחת איכות. אחזקה.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 14:55:26