מקצוע מידע על מקצוע : סדנא במחשוב מתקדם בבניה - 018621

018621 - סדנא במחשוב מתקדם בבניה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  234112 מבוא למחשב - שפת סי       מקצועות קדם


המקצוע יכלול הרצאות רקע והכנת פרויקט עצמאי של סטודנטים ב 2-3 נושאי מחשוב מתקדם, הצגתו, ודיון עליו. נושאי הפרויקטים יהיו תיב"מ, מערכות מומחה ורובוטיקה בבנייה.


נערך בתאריך 28/01/2022 בשעה 23:45:29