מקצוע מידע על מקצוע : כלכלה הנדסית בבניה - 018611

018611 - כלכלה הנדסית בבניה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014603 כלכלה הנדסית       מקצועות קדם


שיטות האמידה וההשוואה של הוצאות הבנייה. השפעת הגובה והצורה של הבנין על ההוצאות. הוצאות הפיתוח כפונקציה של צפיפות הדיור, השפעת מחירי קרקע על מחירי הדירות. ס"ה ההוצאות כפונקציה של צפיפות. השימוש בתכנות לינארי להשוואה כלכלית של אלטרנטיבות תכנון. ניתוח כלכלי של פרוייקטים לבנייה והשוואת אלטרנטיבות תכונתן. תכנון כלכלי של אלמנטים קונסטרוקטיביים השואת אלטרנטיבות של חומרי בניה. סטנדרטיזציה וקואורדינציה מודולרית. היבטים כלכליים בבנייה מתועשת. היבטים כלכליים באחזקת הבנינים. חסכון באנרגיה בבנייה.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:03:27