מקצוע מידע על מקצוע : ניהול איכות וערך בבניה - 018604

018604 - ניהול איכות וערך בבניה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014603 כלכלה הנדסית   (   מקצועות קדם
) 014606 מבוא לניהול הבנייה ו -    
 
  016604 ניהול איכות וערך בבניה       מקצועות זהים


האיכות כנכס ארגוני אסטרטגי. הרחבת מושג האיכות וניתוח כלכלי שלה במושגים של פריון, יעילות, רווחיות וכד'. ניהול איכות כולל ( tqm ) כפילוסופיה ניהולית וכגישה מעשית. הפעלת חוגי-איכות בבניה עם ניתוח אירועים. הפעלה של הנדסת-ערך וניהול ערך בבניה. "בניות" ( constructability ) - עקרונות וניתוח אירועים. פרויקטים אישיים והצגות סמינריוניות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1983 mc graw-hill, new-york barra r.j. putting quality circles to work
1993 e and fn spon (chapman and hall) j.kelly and s. male valu-management in design and construction

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:12:23