מקצוע מידע על מקצוע : ניהול פיננסי בחברת בניה - 018603 (Current)

018603 - ניהול פיננסי בחברת בניה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014603 כלכלה הנדסית       מקצועות קדם
 
  016603 ניהול פיננסי בחברת בניה       מקצועות זהים


ניהול פיננסי של חברת בנייה תוך התייחסות לנושאים הבאים: צורות רישום חשבונאיות, בניית דוחות פיננסיים וקריאתם, צורות עסקים, תמחיר, בניית תקציב ומעקב תקציבי, יסודות מיסוי ומימון בחברת בנייה.


מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    18:30-21:30 ב   הרצאה 10 10


ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
  coombs,w.e.and palmer,w.j construction accounting and financial management

נערך בתאריך 09/04/2020 בשעה 00:31:39