מקצוע מידע על מקצוע : שיטות המחשב בניהול הבנייה - 018602

018602 - שיטות המחשב בניהול הבנייה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014606 מבוא לניהול הבנייה   (   מקצועות קדם
  014617 תכנון ובקרה של פרוייקטי בנייה ו -    
) 234112 מבוא למחשב - שפת סי ו -    
  014606 מבוא לניהול הבנייה   ( או
  014614 תכנון ובקרה של פרויקטי בניה ו -    
) 234112 מבוא למחשב - שפת סי ו -    
 
  014612 שיטות מחשב בניהול הבניה       מקצועות זהים
  016602 שיטות המחשב בניהול הבנייה      


ארגון המידע ברשומות וקבצים, בסיסי נתונים, מערכות חומרה ותוכנה. מערכות מידע ממוחשבות בניהול הבנייה. שימוש בגרפיקה ממוחשבת. אוטומציה בבנייה.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 17:48:26