מקצוע מידע על מקצוע : שיטות ניסוי מתקדמות בחומרי בניה - 018503 (Current)

018503 - שיטות ניסוי מתקדמות בחומרי בניה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014505 חומרי בנייה   (   מקצועות קדם
) 014506 טכנולוגיה מתקדמת של בטון ו -    


הכנת מדגמים ועצירת הדרציה. בדיקת תכונות פיסיקליות: פירוס גודל החלקיקים ופיקנומטרית הליום. בדיקות מיקרו-מבנה: פורוזימטריית כספית ובדיקות מיקרוסקופיה אופטית. שיטות אנליזה תרמית: קלורימטריה איזותרמית tga ו-dsc. אנליזת הרכב מינרלי בעזרת xrd .בדיקת תכונות העברה: חדירת כלורידים וספיגת מים. שיטות בדיקה ללא הרס.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
ליישם שיטות ניסוייות שנלמדו להשגת יעדי המחקר שלהם תוך הבנה של עיקרון פעולה, יתרונות, חסרונות ומגבלות של כל שיטה.


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-13:30 ב ד"ר ז'וטובסקי סמיון הרצאה 10 10
          מעבדה 10
          תרגול 10


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
9900262012 2016 crc press karen scrivener, ruben snellings, and karen scrivener, ruben snellings, and a practical guide to microstructural analysis of cementitious materials
9900220859 2001 noyes publications v.s.ramachandran and j.j.beaudoin eds. handbook of analytical techniques in concrete science and technology

נערך בתאריך 08/03/2021 בשעה 03:03:22