מקצוע מידע על מקצוע : שיטות ניסוי מתקדמות בחומרי בניה - 018503

018503 - שיטות ניסוי מתקדמות בחומרי בניה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014505 חומרי בנייה   (   מקצועות קדם
) 014506 טכנולוגיה מתקדמת של בטון ו -    


הכנת מדגמים ועצירת הדרציה. בדיקת תכונות פיסיקליות: פירוס גודל החלקיקים ופיקנומטרית הליום. בדיקות מיקרו-מבנה: פורוזימטריית כספית ובדיקות מיקרוסקופיה אופטית. שיטות אנליזה תרמית: קלורימטריה איזותרמית tga ו-dsc. אנליזת הרכב מינרלי בעזרת xrd .בדיקת תכונות העברה: חדירת כלורידים וספיגת מים. שיטות בדיקה ללא הרס.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
ליישם שיטות ניסוייות שנלמדו להשגת יעדי המחקר שלהם תוך הבנה של עיקרון פעולה, יתרונות, חסרונות ומגבלות של כל שיטה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
9900262012 2016 crc press karen scrivener, ruben snellings, and karen scrivener, ruben snellings, and a practical guide to microstructural analysis of cementitious materials
9900220859 2001 noyes publications v.s.ramachandran and j.j.beaudoin eds. handbook of analytical techniques in concrete science and technology

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 16:43:28