מקצוע מידע על מקצוע : הערכת מחזור חיים במערכות הנדסה אזרחית וסביבתית - 018501

018501 - הערכת מחזור חיים במערכות הנדסה אזרחית וסביבתית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014603 כלכלה הנדסית       מקצועות קדם


כלי ניתוח מערכות (למשל מחזור חיים, ניתוח זרימת חומרים, אינדיקטורים לקיימות, הערכה כלכלית) לצורך הערכת יחסי גומלין בהיבטים הסביבתיים והכלכליים של תכנון הנדסי וקבלת החלטות. יושם דגש על דיווחים של בניה ירוקה.

תוצאות למידה
עם סיום הקורס הסטודנט יוכל:
1. להבין את המורכבות של נושאים סביבתיים וקיימות הקשורים לפעילויות הנדסיות בסביבה הבנויה.
2. מודעים לכלים האנליטיים ולמשאבים האנליטיים להערכת ההשלכות על הסביבה, תוך שימוש בפרספקטיבה של מערכות.
3. ליישם שיטות וכלים הקשורים לתהליך-קלט פלט כלכלי - lca.




ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2015 lcatextbook.com h. scott matthews, chris t. hendrickson, h. scott matthews, chris t. hendrickson, life cycle assessment: quantitative approaches for decisions that matter

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 16:29:59