מקצוע מידע על מקצוע : בטיחות קרינה בבניינים - 018500

018500 - בטיחות קרינה בבניינים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014505 חומרי בנייה       מקצועות קדם


מבוא ליסודות פיזיקה גרעינית, קרינה מייננת טבעית ומלאכותית, מקורות קרינה מייננת בבניין, קרינה חיצונית ופנימית, דוזימטריה. חומרים בעלי תכולת יסודות רדיואקטיביים שונה. בעיית גז ראדון בבניינים. מנגנוני שפיעה ומעבר של ראדון. קרקע כמקור ראשי של חדירת ראדון אל תוך הבניין, חומרי איטום בפני חדירת גז ראדון. שיטות מדידה והדגמת מיכשור ספקטרומטרי לבדיקה של תכולת חומרים רדיואקטיביים בחומרי בנייה ובקרקעות. בדיקות ריכוז ראדון באוויר פנים וכושר איטום בפני חדירת גז ראדון. שיטות הגנה של בניינים חדשים וקיימים בפני גז ראדון. תקינה לאומית, אירופאית ובין-לאומית בתחום בטיחות קרינה בבנייה

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את המקורות הטבעיים של קרינה מייננתבבניינים.
2. ללמוד על הגורמים העיקריים המשפיעים על מנות הקרינה אליהן חשופים הדיירים, ועל שיטות המדידה של קרינת גמא וראדון.
3. ללמוד על ההיבטים שנויים במחלוקת הקשורים לדיונים ציבוריים ועל הצורך להחמיר את הנורמות של הגנה רדיולוגית מחד, וכן צורך לקדם מיחזור של תוצרי לוואי תעשייתיים, אשר יכולים להכיל ריכוזים מוגדלים של רדיונוקלידים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2017 elsevier ltd w. schroeyers naturally occurring radioactive matetials: from by products to construction
2012 woodhead publishing limited, cambridge, uk. k. kovler radioactive materials, toxicity of building materials ) chapter 8 (

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:53:32