מקצוע מידע על מקצוע : גיאולוגיה יישומית-הנדסית וסביבתית - 018415

018415 - גיאולוגיה יישומית-הנדסית וסביבתית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014411 הנדסת קרקע       מקצועות קדם
  016403 מבוא למכניקת הסלע     או
 
  014410 גיאולוגיה ישומית-הנדסית וסביבתית       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הגורמים הקובעים את התכונות הפיסיקליות של סלעים, ההשפעה והמשמעות של הידרולוגיה וזרימת מים בסלע, יישום שיטות גיאופיסיות בחקר תת-הקרקע, שיקולים גיאולוגיים הנדסיים וסביבתיים בפרוייקטים הנדסיים, הערכת סיכוני רעידות אדמה בישראל, סקרי השפעה על הסביבה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 spon press, london t. waltham foundations of engineering geology
1996 prentice hall p.h. rahn engineering geology: an environmental approoch 2nd edition

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:47:10