מקצוע מידע על מקצוע : ביופילמים זיהום ושיתוך - 018315

018315 - ביופילמים זיהום ושיתוך
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  014313 מיקרוביולוגיה סביבתית ואפידמיולוג       מקצועות קדם
  134058 ביולוגיה 1     או


מיקרוביולוגיה של ביופילמים, ראקטורים מעבדתיים לחקר ביופילמים, תכונות פיזיקליות וכימיות של ביופילמים, התא המיקרוביאלי,אנרגטיקה וסטוכיומטריה. תהליכי ביופילמים: קינטיקה, מעבר ותופעות שטח, אקולוגיה פיזיולוגית במע' ביופילמים. מידול ביופילמים ממע' מעורבות, חד-אוכלוסיה ושלבים ראשוניים. ביו-זיהום מיקרוביאלי ובקרה. ביו-שיתוך ותופעות אלקטרו-כימיות. ביופילמים במים ושפכים, במצע נקבובי, בביוטכנולוגיה, ברפואה ובתעשיית המזון. מנית ביופילמים וביו-זיהום. שיטות מעבדתיות וניטור תעשייתי.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2107308 1990 john wiley and sons inc w.g.characklis biofilms
2151243 1992 322 nato asi series, vol. melo, bott, fletcher and capdeville biofilms-science and technology

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:43:52