מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בגלי ים: מתיאוריה לניסוי - 018222

018222 - נושאים מתקדמים בגלי ים: מתיאוריה לניסוי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3   1 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014211 מכניקת זורמים   (   מקצועות קדם
  234112 מבוא למחשב - שפת סי ו -    
) 234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב ו -    
  014214 יסודות מכניקת הזורמים   ( או
  234112 מבוא למחשב - שפת סי ו -    
) 234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב ו -    
  034013 תורת הזרימה 1   ( או
  234112 מבוא למחשב - שפת סי ו -    
) 234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב ו -    


חזרה על נושאים בסיסיים (משוואות זרימה, תיאוריה לינארית) תכונות לא לינאריות של גלים, סטטיסטיקה של גלי רוח וניתוח ספקטראלי, ניסוי במדידת גלי ים (ביצוע ברצף), מדידה באמצעות מערכי גלים חודרים ומערכי מדי לחץ תת מימיים. הניסוי ילווה בתצפיות איכותיות של סחף פני המים, תנועה אורביטלית. משוואות בוסינסק ו-kdv. יחסי גלים-זורמים, שיטות מדידה מתקדמות, הבדלי גישה בין עבודת מעבדה וים פתוח, חישה מרחוק, פיזור כיווני ספקטרום כיווני (תדירות/מספר גל), סיכום. אנרגיית גלים. ניתוח עם סיום הקורס הסטודנט:
1. ירכוש ידע בתיאוריות ושיטות פתרון נומריות בנושא גלי מים לא לינאריים.
2. ירכוש ידע בתהליכי ייצור והתפתחות של גלי ים תחת השפעת רוח הנושבת מעל.
3. ירכוש נסיון בבניית מערכי ניסוי, תפעולן לינאריים במעבדה ובים פתוח.
4. ירכוש ידע ונסיון בעיבוד סטטיסטי של נתוני ניסוי בנושא גלי ים הכוללים אנליזה ספקטראלית, ספקטרום מספרי גל, פיזור כיווני של אנרגיה.
5. יפתח כלים אנליטיים, חישוביים וניסויים לביצוע מחקר עצמאי בנושאי גלי ים, אינטראקציות לא לינאריות בין גלים, יחסי גומלין גלים-רוח וגלים-זרם.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1991 prentice hall dean and dalrymple water wave mechanics for engineers and scientists

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:05:02