מקצוע מידע על מקצוע : תכנון בר קייא של מבנים, תשתיות וערים - 018142

018142 - תכנון בר קייא של מבנים, תשתיות וערים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 4     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014603 כלכלה הנדסית   (   מקצועות קדם
) 018501 הערכת מחזור חיים במערכות הנדסה אזרחית וסביבתית ו -    


קורס זה סוקר נושאים עדכניים בתכנון ירוק של בניינים, תשתיות וערים נושאי הקורס כוללים:1. חומרי בניה ירוקים ובניה
2. lca של בניינים, מערכות גיאוטכניות ועבודות עפר, ותשתיות
3. שיקולי יעילות אנרגטית בבניה בנייני אפס אנרגיה ומבנים מייצרי אנרגיה
4. איכות אויר פנים
5. מערכות דירוג של בניה ירוקה: breeam leed green globes ותקן ישראלי 5281
6. מטבוליזם עירוני
7. פרוייקטי פיתוח ותשתיות ירוקים
8. חוסן ניתוחי מקרה של בניינים מוסמכים ירוקים ופרוייקטים מרחבי העולם יוצגו בהרצאות התלמידים יבחרו נושא לפרוייקט המונח שלהם ולהצגתם.

תוצאות למידה
הסטודנט יכיר וילמד שיטות ועקרונות הערכת קיימות לפרוייקטי בנייה ותשתיות. הסטודנט ילמד ליישם עקרונות אלו בתכן בנינים, תשתיות וערים ברי קיימא.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2018 routledge pierce, a.r.han ahn,y. sustainable buildings and infrastructure: paths to the future,2nd edition
2016 wiley kibert, c.j sustainable construction: green building design and delivery, 4th edition

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:29:01