מקצוע מידע על מקצוע : בקרת מבנים תחת עומסים דינמיים - 018141

018141 - בקרת מבנים תחת עומסים דינמיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014146 מבוא לדינמיקת מבנים ורעידות אדמה       מקצועות קדם


נושאים: תגובה, מדדי נזק ושיטות אנליזה של מבנים כניעים בעמיסה דינאמית. סיווג סוגי הבקרה. גישות תכן בקרה אקטיבית ואקטיבית למחצה. חוקי התנהגות דינאמית של התקנים סופגי אנרגיה. מתודולגיות לתכן מבנים עם התקנים סופגי אנרגיה. אנליזה ותכן של מבנים עם מרסני מסה מכוונים. אנליזה ותכן של מבנים מבודדי בסיס.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  2007 iuss press, istituto universitario di studi superi c. christopoulos and a. filiatrault principles of supplemental damping and seismic isolation
002178194 1997 wiley, london, england t.t soong and g.f dargush passive energy dissipation systems in structural engineering
002211137 1999 john wiley, new york f. naeim and j.m. kelly design of seismic isolated structures
002103538 1990 longman scientific and technical, harlow, england t.t soong active structural control: theory and practice

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:55:05