מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במבני פלדה - 018140

018140 - נושאים נבחרים במבני פלדה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014150 מבני פלדה 1   (   מקצועות קדם
) 016144 מבוא לאלמנטים סופיים ו -    
 
  016140 נושאים נבחרים במבני פלדה       מקצועות זהים


רכיבים רגילים ודקי דופן, הקשחות, p-delta, אי דיוקים תחיליים, פרקים פלסטיים, נוסחאות אינטראקציה, אנליזה לא ליניארית של מחברים מטיפוסים שונים, כולל צנורות עגולים ומלבניים, מאמצים משתיירים, מאמצים משניים במסבכים.


נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:19:44