מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במבני פלדה - 018140

018140 - נושאים נבחרים במבני פלדה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014150 מבני פלדה 1   (   מקצועות קדם
) 016144 מבוא לאלמנטים סופיים ו -    
 
  016140 נושאים נבחרים במבני פלדה       מקצועות זהים


רכיבים רגילים ודקי דופן, הקשחות, p-delta, אי דיוקים תחיליים, פרקים פלסטיים, נוסחאות אינטראקציה, אנליזה לא ליניארית של מחברים מטיפוסים שונים, כולל צנורות עגולים ומלבניים, מאמצים משתיירים, מאמצים משניים במסבכים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 13/07/2020 בשעה 04:51:17