מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במבני פלדה - 018140 (Current)

018140 - נושאים נבחרים במבני פלדה
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014150 מבני פלדה 1   (   מקצועות קדם
) 016144 מבוא לאלמנטים סופיים ו -    
 
  016140 נושאים נבחרים במבני פלדה       מקצועות זהים


רכיבים רגילים ודקי דופן, הקשחות, p-delta, אי דיוקים תחיליים, פרקים פלסטיים, נוסחאות אינטראקציה, אנליזה לא ליניארית של מחברים מטיפוסים שונים, כולל צנורות עגולים ומלבניים, מאמצים משתיירים, מאמצים משניים במסבכים.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 15.07.2020 א
  ה 01.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 ג   הרצאה 10 10

נערך בתאריך 09/04/2020 בשעה 01:13:55