מקצוע מידע על מקצוע : גשרי בטון - 018138

018138 - גשרי בטון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014149 מבני בטון 2       מקצועות קדם
 
  019138 תכן גשרים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  016138 גשרי בטון       מקצועות זהים


סקירת צורות הגשרים, תכנון כללי (גישה לתכנון, מידות תקניות, חומרים לבניית גשרים מסיביים), עומסים ומאמצים מותרים. מעבירי מים מעגליים ומרובעים. גשרי פלטות, גשרי קורה בעלי מפתח אחד וגשרים מומשכים בדופן מלאה, גשרים בצורת "קורות גרבר", גשרי מסגרת וגשרי קשת (רתומים, בעלי שני פרקים ובעלי שלושה פרקים). פרטי גשרים, סמכים, מסעדים, פרקים, נציבים, כנפיים וכו'. גשרים מבטון דרוך, גשרים מאלמנטים טרומים. תבניות ופיגומים, ביצוע גשרים וארכיטקטורת גשרים.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:30:03