מקצוע מידע על מקצוע : ניסוח במכניקת מבנים לפתרון במחשב - 018127

018127 - ניסוח במכניקת מבנים לפתרון במחשב
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014145 תורת החוזק 2       מקצועות קדם


מבוא לחשבון טנזורים, טנזור העיבור, וטנזור המאמץ. ניסוח לפי לגרנג' ואוילר של גדלים ומשואות שדה בתורת המוצק. עקרונות עבודה ואנרגיה המשמשים בסיס לפתוח אלגורתמים כלליים לאנליזה באמצעות מחשב. עקרונות מעורבים (של הלינגר - רייסנר, הו-ושיזו). נסוחים אינקרמנטליים לקראת אנליזה לא ליניארית (גאומטרית) של בעיות במכניקת מבנים.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 16:20:39