מקצוע מידע על מקצוע : מבנים טרומיים מבטון מזוין - 018126

018126 - מבנים טרומיים מבטון מזוין
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  014149 מבני בטון 2       מקצועות קדם


עקרונות כלליים. סכימות קונסטרוקטיביות. דרישות תפקודיות לאלמנטים נושאים. מיון ודפורמביליות של החיבורים למתיחה, לגזירה, ללחיצה ולכפיפה. כפיפה תרמית של קירות חוץ. שיטות החישוב של כוחות ודפורמציות במערכות טרומות. תסבולת האלמנטים הלחוצים, קירות בטון ועמודים. חוזק חיבורי גזירה. תקרות טרומות ומרוכבות. דוגמאות מספריות.


נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:42:36