מקצוע מידע על מקצוע : אנליזה ותכן מבנים לא-לינאריים - 018117

018117 - אנליזה ותכן מבנים לא-לינאריים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  016144 מבוא לאלמנטים סופיים       מקצועות קדם


מבוא: עיבורים קטנים, מאמץ מקשיח, קריסה גלובלית, גישת ערכים עצמיים, גישה אינקרמנטלית. אנליזה מדויקת של מסבכים, מבני מוטות מרחביים. אנליזה לא לינארית של מסגרות וממברנות: פרטורבצית משוואות שווי משקל, מטריצות קשיחות גיאומטרית, שימושי מחשב. תכן מבני כבלים ומבני יריעה. מסגרות ועמודי קורה תלת-מימדיות. אפקטים לא לינאריים והתמרות מרחביות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1994 chapman and hall levy, r. and spillers, w.r. analysis of geometrically nonlinear stuctures.
1988 mcgraw-hill leonard, j.w. tension structures

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:14:11