מקצוע מידע על מקצוע : תכן מערכות מבנים מתקדמים - 018103

018103 - תכן מערכות מבנים מתקדמים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  016144 מבוא לאלמנטים סופיים       מקצועות קדם


סיווג ואפיון מערכות מבניות לפי הגיאומטריה וההתנהגות המבנית. נושאים נבחרים באנליזה, תכן והתנהגות של מבנים רציפים: קליפות, כיפות, מבני לוחות, מבני מוטות-שריגים דו שכבתיים, קמרונות, קליפות, מבנים מתוחים ( hybrid structures ), כבלים, ממברנות מתוחות, מבני טנסגריטי, מבנים מעורבים.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
0206599 1981 applied science publishers .makowski, z. s.,ed analysis,design and construction of double-layer grids
0060377 1984 .nichols publishing co .makowski, z. s., ed analysis,design and construction of braced domes
  1990   international journal of space international journal of space special issues on: geodesic forms
  1992   international journal of spce international journal of spce tensegrity systems
  1992   international journal of space international journal of space stability of space structures
  1993   international journal of space international journal of space deployable structures
  1995   international journal of space international journal of space prefabricated spatial frame systems
  1997   international journal of space international journal of space dynamics of space structures

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:34:50