מקצוע מידע על מקצוע : תכן בנינים רבי-קומות 2 - 018102

018102 - תכן בנינים רבי-קומות 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  018101 תכן בנינים רבי-קומות 1       מקצועות קדם


ההשפעה הדינמית של רעידות אדמה ורוח על בנינים רבי-קומות, יציבות והשפעות מסדר שני. ביסוס. בעיות מיוחדות: השפעות טמפרטורה, שקיעות דיפרנציאליות, זחילה ושלבי בנייה.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:36:21