מקצוע מידע על מקצוע : אתיקה בהנדסה - 018002

018002 - אתיקה בהנדסה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

קורס זה מיועד לסטודנטים להנדסה ומטרתו הכרה והבנת המושגים הבסיסיים באתיקה,התיאוריה וההיבטים המעשיים, שהם מרכיב מובנה בעבודה ההנדסית. החומר הנלמד יאפשר להבין את הקשר החשוב בין אתיקה להנדסה, יאפשר את יישום תיאוריית המוסר הקלאסית וההתנהגות הראויה של המהנדס ושילובם בתהליך קבלת החלטות אתיות. הקניית הידע, המיומנות והכרת הגישות והשיטות, יסייעו למהנדס בעבודתו המקצועית ההנדסית, בפרויקטים יישומיים ובמחקר. החברה המודרנית מציבה מידה רבה של אחריות על אנשי המקצוע שלה, ובפרט על קהילת המהנדסים. היא מחייבת אותם להתנהל באופן ייחודי והולם כפי שהחברה והקהילה הסכימה וקבלה על עצמה. ללימוד ולהבנת האתיקה המקצועית יש חשיבות רבה בתהליך ההכשרה וההתפתחות של הסטודנט לעיצובו כמהנדס מצליח ומקצועי ברמה גבוהה. לימוד האתיקה מסייע לתלמידים לפתח מיומנויות רלוונטיות בתחום התקשורת עם בעלי העניין, הצבת שיקולים נכונים, התבוננות חדה וחשיבה נכונה ולבסוף קבלת החלטות ראויות. מיומנויות אלה משפרות את יכולות הסטודנטים, מספקות כלים יעילים ומסייעות להם להתמודד עם היבטים אחרים של העבודה ההנדסית, כאינדיבידואל וגם בעבודה בצוות. לימוד האתיקה ההנדסית בקורס זה חשוב ומסייע לסטודנטים להתכונן לקראת החיים האמיתיים כמהנדסים ולקראת פיתוח הקריירה המקצועית העתידית. תכני הקורס בנויים ממספר שלבים: הראשון, יסודות האתיקה המקצועית ההנדסית. השני,היבטים אתיים בדיסציפלינות משלימות ותומכות ועיקרן, תכן ותכנון, הנדסת בטיחות, ניהול פרוייקטים,ניהול סיכונים, הנדסת מערכות, סביבה וקיימות. השלישי, אתיקה בנושאים מתקדמים כגון:אתיקה בתוכנה ובמערכות מחשב, אינטליגנציה מלאכותית וביג-דאטה, בחדשנות ויצירתיות, ברובוטיקה, במערכות חכמות, ברכבים אוטונומיים ומערכות אוטונומיות, באתיקה ארגונית ובמחקר, ועוד. השלב האחרון הוא העבודות הסמינריוניות שיוצגו ע"י הסטודנטים בשיעורים האחרונים. בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את התפקידים והחובות שלו כאיש מקצוע, תוך ראייה ערכית על כל בעלי העניין .
2. להגדיר ולנתח דילמות אתיות ולקבל החלטות המשולבות בעולם ההנדסה.
3. לשלב ערכים אנושיים, כגון: בטיחות וכבוד האדם ורווחתו, בחשיבה ובתהליכים ההנדסיים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2009 wadsworth cengage learning )4th edition(,californi harris jr.,c.e., pritchard,m.s.,rabins harris jr.,c.e., pritchard,m.s.,rabins engineering ethics-concept and cases:
2005 mcgraw-hill mike. w. martin and roland schinzinger, ethics in engineering, fourth edition
2019 wadsworth cengage learning reynolds george w., ethics in information technology,6th edition
2011 chichester, united kingdom, wadsworth cengage lear van de poel, i. and royakkers, l. ethics, technology and engineering: an introductio n.
2011 cambridge: cambridge university press whitbeck, caroline. ethics in engineering-practice and research, 2nd edition

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 14:59:03