מקצוע מידע על מקצוע : תהליכים אקראיים בהנדסה אזרחית - 018001

018001 - תהליכים אקראיים בהנדסה אזרחית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  014003 סטטיסטיקה       מקצועות קדם


מבוא לפילוגי הסתברות וממוצעים, הסתברות משותפת, התאמה עצמית ומצולבת אנליזת פורייה, צפיפות ספקטרלית בתהליכים רחבי וצרי פס, צפיפות ספקטרלית מצולבת, יחסי תגובה במערכות לינאריות, העברת תופעות אקראיות, אנליזת סיכון, תהליכים צרי פס, fft, dft המחשות. המחשות מתחום הנדסת המבנים: מקדמי בטחון, דינמיקת מבנים והנדסת רעידות אדמה.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1993 .longman n.y d.e. newland introduction to random vibrations and spectral analysis

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 17:59:45