מקצוע מידע על מקצוע : חישה מרחוק באקולוגיה וסביבה - 017031

017031 - חישה מרחוק באקולוגיה וסביבה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1   2 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014968 אקולוגיה למהנדסים       מקצועות קדם
 
  076918 יישומי חישה מרחוק וממ"ג באקולוגיה וסביבה       מקצועות זהים


ניתוחים מרחביים של מערכות אקולוגיות וסביבתיות תוך שימוש בטכנולוגיות חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג, ג'.אי.אס), ויישומן הממשי (לדוגמא: מיפוי ממוחשב של שימושי קרקע מתוך הדמאות לווין, מודל מרחבי דינמי של מערכת אקולוגית, מודל גלובלי של שינוי אקלים ועוד) וכן יישומים לסביבה הבנויה. יושם דגש על השימוש במודלים לבחינת פתרונות סביבתיים חלופיים לקבלת החלטות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 esri publishers l. lang .managing natural resources with gis

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:26:34