מקצוע מידע על מקצוע : ניתוח סיכונים הסתברותי - 017023

017023 - ניתוח סיכונים הסתברותי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה       מקצועות קדם
 
  095415 ניתוח סיכוני בטיחות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  076908 ניתוח סיכונים הסתברותי       מקצועות זהים


סיכון והערכת סיכונים- מונחי יסוד, גורמי סיכון בתעשיה הכימית והביוטכנולוגית. ניהול בטיחות בתעשיה, תקנים, תכנית בטיחות,סקרי סיכוני סביבה ( psar, fsar ), ניתוח בטיחות, בקרת בטיחות במהלך התיפעול, ניתוח סיכונים הסתברותי, ניתוח סיכונים בתעשיה הכימית ( hazop, hazan ), כלים לניתוח סיכונים הסתברותי, ניתוח לוגיקת מערכת: עצי תקלות ועצי אירועים, בסיסי מידע כלליים לכשל רכיבים, ניתוח מידע לאירועים בסיסיים, גישת bayes ומקורות מידע סובייקטיביים ואובייקטיביים.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1994 e and fn spon 4991 taylor j.r. risk analysis for process plants, pipelines and transport
  1992 marcel dekker inc. 2991 modarres m. reliability and risk analysis

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:37:51