מקצוע מידע על מקצוע : תהליכים ביולוגיים בהנדסת סביבתית - 017022 (Current)

017022 - תהליכים ביולוגיים בהנדסת סביבתית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014322 יסודות הטיפול במים ושפכים       מקצועות קדם
 
  015024 תהליכים ביולוגיים בהנדסת סביבתית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  076905 תהליכים ביולוגיים בהנדסת סביבתית       מקצועות זהים


אנרגטיקה וגידול מיקרוביאלי, ראקציות ביולוגיות המיושמות בטכנולוגיות להרחקת מזהמים: ניטריפיקציה, דניטריפיקציה, הרחקת זרחן, תהליכים אנאירובים, בריכות טיפול, "אגנים ירוקים".
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 13.02.2022 א
  ג 08.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 ב אפשטיין רזי הרצאה 10 11
    09:30-10:30 א   תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2134541 1991 prentice-hall internation, inc. g.m.masters introduction to environmental engineering and science
200282 1980 mcgraw-hill book company a.f.gaudy, e.t.gaudy microbiology for environmental scientists and engineers.

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:29:03