מקצוע מידע על מקצוע : פיזיקה של סביבה נקבובית - 017012 (Current)

017012 - פיזיקה של סביבה נקבובית
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014006 מבוא לשיטות נומריות   (   מקצועות קדם
) 014977 מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע ו -    


קורס המשך של מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע בנושאי זרימת מים, אוויר ומומסים בתווך נקבובי בלתי רווי. נושאים: פיתוח של משוואת ריצ'רדס, מודלים של עקום תאחיזה ומקדם המוליכות בתנאי אי-רוויה, פיתוח של חוקי דרסי, משוואת ברינקמן ומשוואת פורשהיימר, ניתוח תופעת האינפליטרציה ע"י השוואה בין מודלים אנליטיים ופתרונות נומריים, דינמיקה של חזיתות והתמרת בולצמן, ניסוח משוואת תנועת המומסים, התאדות, תנועת גזים ואדים.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 08.07.2020 א
  ד 30.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
405 רבין 08:30-10:30 ה פרופ/ח פורמן אלכס הרצאה 10 11
405 רבין 10:30-11:30 ה גב בן-משה שני תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
219225 1973 הטכניון גידי סיני ע"פ רשימות פרופ' דן זסלבסקי פיזיקה של הקרקע
2141268 1991 john wiley 1991 w.a.jury soil physics

נערך בתאריך 09/04/2020 בשעה 01:37:51