מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בדינמיקה של רכב - 017010

017010 - נושאים נבחרים בדינמיקה של רכב
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  015011 דינמיקה       מקצועות קדם
 
  076821 נושאים נבחרים בדינמיקה של רכב       מקצועות זהים


קינמטיקה ודינמיקה של מערכות גופים קשיחים משואות ניוטון אוילר, משואות לגראנז', עקרון דילאמבר, דינמיקה של צמיג, זחל, מערכת מתלה ורכב שדה, מכניקה של תגובת הקרקע, תגובת גוף המפעיל, רישום משואות התנועה ומודלים לרכב בשדה, שיטות נומריות לפתרון, סימולצית תנועה ומעבר מכשולים, אופטימיזציה של מערכת המתלה, שיטות לבדיקה ניסויית.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
5986750000 1977 b.g. teubbner stuttgart witenburg. j. dynamics of systems of rigs bodies
6178321000 1978 john willey and sons, n.y. wong. j.y. theory of ground vehicles

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:08:06