מקצוע מידע על מקצוע : שימוש במים מליחים וקולחין - 017009

017009 - שימוש במים מליחים וקולחין
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014956 מבוא לכימיה של הקרקע       מקצועות קדם
 
  076904 שימוש במים מליחים וקולחין       מקצועות זהים


מדדי איכות מים לשימוש חוזר. מליחות וניתרון קרקע ומניעתם, חילוף יונים וספיחה, איכות קולחין ומי מאגרים, תנועת מומסים, טיפול בקולחין להשקיה, יחסי גומלין צמח-מים מליחים וקולחין, שיקולי איכות בתכנון וניהול השקיה וניקוז, יחסי גומלין קרקע-מים שוליים, טיוב.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2110567 1991 springer-verlag 1991 a.feigin, i.ravina and j.shalhevet irrigation with treated sewage effluent
2166090 1992 fao (1992) irrigation drainage paper 84 rhoads j.d. the use of saline water for crop production

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:11:58