מקצוע מידע על מקצוע : חישת מיקרוגלים בחקלאות ובסביבה - 017005

017005 - חישת מיקרוגלים בחקלאות ובסביבה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  076913 חישת מיקרוגלים בחקלאות ובסביבה       מקצועות זהים


עקרונות המכ"ם: משוואת המכ"ם, התפשטות גלים, סוגי מכ"מים, אנטנות. שטח חתך מכ"מי (שח"ם) של מטרה בודדת ושל רקעים. מקדם דיאלקטרי של רקעים. גילוי וזיהוי מכ"מי. מסנן מתואם, פונקצית רב משמעות. חישה אקטיבית של משטחים מחוספסים, צמחיה, עננים וזיהומים. חישה פסיבית: מבוא לרדיומטריה ולחישת אטמוספירה, מים וקרקע. ינתנו מספר מעבדות להדגמת טכנולוגיות מיקרוגלים בחישת קרקע ובחומר צמחי.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2056430 1988 .john wiley and sons inc levanon radar principles
0224405 1985 addison - wesly .ulaby, f.t.r.k. moor and a.k. fung microwave remote sensing active and passive volume i-iii

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:31:34