מקצוע מידע על מקצוע : תכן מערכות בקרה - 017004

017004 - תכן מערכות בקרה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014927 מבוא לבקרה 2       מקצועות קדם
  015019 מבוא לבקרה     או
  034034 הנע חשמלי     או
  044191 מערכות בקרה 1     או
  054314 מבוא לדינמיקה ובקרת תהליכים מ'     או
  034020 מבוא לבקרה ואוטומציה     או
 
  076818 תכן מערכות בקרה       מקצועות זהים


חזרה על שיטות תכון קלסיות לפי bode-nichols תכן לפי שיטת הורוביץ במערכות siso ו-cascaded siso מודלים זיהוי אי ודאות במערכות בקרה. תכן מערכות לא לינאריות. תכן מערכות mimo. יישומים מעשיים ועבודת גמר.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1963 ap isaac horowitz synthesis of feedback systems
1988 wiley d'azzo, houpis linear feedback systems 3rd ed

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:34:50