מקצוע מידע על מקצוע : מערכות ובקרה - 017003

017003 - מערכות ובקרה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  015019 מבוא לבקרה       מקצועות קדם
  044191 מערכות בקרה 1     או
  054314 מבוא לדינמיקה ובקרת תהליכים מ'     או
 
  076205 מערכות ובקרה       מקצועות זהים


רכיבי רובוטים ומערכות אוטונומיות, חיישנים, עיבוד נתוני חישה, פרקים בבקרה לא ליניארית של רובוטים ניידים ובקרה עמומה. הכרה ותכונות ארכיטקטורות לרובוטים ניידים, ארכיטקטורת subsumption, בקרה היברידית ומערכות מבוססות התנהגויות. בקרת מערכות נבונות מפוקחות מפעיל אנושי. תרגילים עם lego mindstorm.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:23:50