מקצוע מידע על מקצוע : תכונות פיסיקליות של מוצרים טבעיים - 017002

017002 - תכונות פיסיקליות של מוצרים טבעיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3   2   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  015007 מכניקה יישומית 1       מקצועות קדם
 
  114052 פיסיקה 2       מקצועות צמודים
 
  076231 תכונות פיסיקליות של מוצרים צמחיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


אפיון פיסיקלי (גודל, נפח, צורה, משקל סגולי, שטח פנים), תכונות אלסטיות (יחסי כוח-עיווי, מאמץ עיבור, מאמצי מגע, כשל מכני, הולם אלסטי ותנודות אלסטיות) תכונות ויסקואלסטיות (זחילה, תפוגה, התנהגות דינמית, מודלים ויסקואלסטיים), תכונות אירו- והידרודינמיות, תכונות אופטיות (בליעה, החזרה והעברה), חיכוך, תכונות שונות אחרות (חשמליות, אקוסטיות קרינות), שימושים שונים ליישום המידע על תכונות פיסיקליות, מכשור ייעודי ושימושים במחשב לחקר תכונות פיסיקליות, הדגמות בניסויי מעבדה.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:09:43