מקצוע מידע על מקצוע : היבטים נומריים בפתרון תצלומים - 016835

016835 - היבטים נומריים בפתרון תצלומים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014843 פוטוגרמטריה 1       מקצועות קדם


פתרון תצלומים משולב אילוצים גיאומטריים, שילוב אילוצים סטוכסטיים לפתרון תצלומים, ניתוח דיוק ואיכות פיתרון הפוטוגרמטרי, התכנסות מבוקרת, פתרון רצפים ובלוקי תצלומים אוויריים, שימוש במערכת מיקום גלובלית קינמטית מוטסת בפתרון בלוק תצלומים, שימוש במערכות ניווט אינרציאליות לפתרון בלוק תצלומים, חילוץ שגיאות גסות בפתרון בלוקי תצלומים, פתרון בלוק תצלומים ללא בקרה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לשלב יחסים גיאומטריים בפתרון תצלומים
2. לשלב אילוצים סטוכסטיים בפתרון תצלומים.
3. לזהות שגיאות גסות ולנפותן מפתרון בלוק התצלומים.
4. לפתור בלוק תצלומים גדול.
5. לבצע פתרון ישיר של טריאנגולציה אווירית.
6. לפתור בלוק תצלומים ללא בקרה קרקעית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2011 de gruyter k.kraus photogrammetry 2nd edition
2003 cambridge university press r. hartley and a. zisserman multiple view geometry in computer vision

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:04:34