מקצוע מידע על מקצוע : סדנא בפיתוח מערכות מידע גיאוגרפי - 016834

016834 - סדנא בפיתוח מערכות מידע גיאוגרפי
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014857 מערכות מידע גיאוגרפי 1       מקצועות קדם


עקרונות שפת סקריפט, שימוש בספריות קיימות לסטטיסטיקה/פונקיות גיאוגרפיות, קורסורים וגישה לגיאומטריה של אובייקטים, פונקציות ומחלקות, תכנות מונחה עצמים בשפת סקריפט, יצירה והרצה של כלים גיאוגרפיים בצורה סדרתית, יצירת שירות אינטרנט בשפת סקריפט, טופולוגיה מבוא ותיאוריה, עריכה בעזרת כלי טופולוגיה, אוטומציה של עבודה עם טופולוגיה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013 esri press p. a. zandbergen python scripting for arcgis

נערך בתאריך 23/01/2021 בשעה 22:15:34