מקצוע מידע על מקצוע : שירותים מבוססי מיקום - 016833

016833 - שירותים מבוססי מיקום
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014857 מערכות מידע גיאוגרפי 1       מקצועות קדם


מערכות מידע גיאוגרפיות כבסיס לשירותים מבוססי מיקום, מבנה אפליקציה מבוססת מיקום, ארכיטקטורת יישום גיאוגרפי ברשת האינטרנט, צד השרת ביישום הגיאוגרפי, צד הלקוח ביישום הגיאוגרפי.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010 wiley a. brimicombe and c. li location-based services and geo-information engineering
2010 manning publications j. rosenberg and a. mateos the cloud at your service

נערך בתאריך 13/07/2020 בשעה 03:50:37