מקצוע מידע על מקצוע : ניווט ומערכות אינרציאליות - 016832

016832 - ניווט ומערכות אינרציאליות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014849 גיאודזיה מתמטית       מקצועות קדם


מערכות קואורדינאטות. טרנספורמציה בין מערכות קואורדינאטות. מערכות ניווט. גירוסקופים, מדי-תאוצה. מערכות ניווט אינרציאליות:גורמי שגיאה, אתחול וכיול. מערכות אינרציאליות משולבות gps .
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 walter de groytel c. jekoli inertial navigation systems with geodetic applications
2000 john wiley and sons mohins, grewal et al. gps, inertial navigation and integration

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:18:08