מקצוע מידע על מקצוע : גיאו-אינפורמטיקה חישובית וכמותית - 016831 (Current)

016831 - גיאו-אינפורמטיקה חישובית וכמותית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014008 מידע גרפי הנדסי       מקצועות קדם
  014857 מערכות מידע גיאוגרפי 1     או
  014877 כרטוגרפיה ומבוא לממ"ג     או


כריית מידע מרחבי, ממ"ג online, קבלת החלטות מרחביות באמצעות gis, שיטות ניתוח להשגת מטרה אחת, מבוא לשיטות ניתוח להשגת מספר מטרות ביחד, מודלים מתמטיים ומודלים של הדמייה, אוטומאטיות תאים, מודלים מבוססי סוכנים.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 12.07.2020 א
  ו 25.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
406 רבין 12:30-14:30 ג ד"ר דליות שגיא הרצאה 10 11
424 בורוביץ 15:30-17:30 ג מר כהן אחיטוב מעבדה 11
406 רבין 14:30-15:30 ג מר כהן אחיטוב תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 taylor and francis h. miller and j. han geographic data mining and knowledge discovery
1999 wiley and sons j. malczewski gis and multicriteria decision analysis

נערך בתאריך 09/04/2020 בשעה 01:44:14