מקצוע מידע על מקצוע : גיאו-אינפורמטיקה חישובית וכמותית - 016831

016831 - גיאו-אינפורמטיקה חישובית וכמותית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014008 מידע גרפי הנדסי       מקצועות קדם
  014857 מערכות מידע גיאוגרפי 1     או
  014877 כרטוגרפיה ומבוא לממ"ג     או


כריית מידע מרחבי, ממ"ג online, קבלת החלטות מרחביות באמצעות gis, שיטות ניתוח להשגת מטרה אחת, מבוא לשיטות ניתוח להשגת מספר מטרות ביחד, מודלים מתמטיים ומודלים של הדמייה, אוטומאטיות תאים, מודלים מבוססי סוכנים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 taylor and francis h. miller and j. han geographic data mining and knowledge discovery
1999 wiley and sons j. malczewski gis and multicriteria decision analysis

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:10:15