מקצוע מידע על מקצוע : עקרונות בהערכת שווי מקרקעין - 016828

016828 - עקרונות בהערכת שווי מקרקעין
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  207022 עקרונות בהערכת שווי מקרקעין       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


שיטות שונות בהערכת שווי מקרקעין. נושאים: יחידות מדידה בהערכת שווי מקרקעין, עקרונות שווי, ניתוח מרכיבי שווי, ניתוח סוגי שווי, כתיבת דו"ח שומה, הערכת מקרקעין ביעוד למגורים, הערכת מקרקעין מניבים, נכסים חקלאיים. מקומם של עקרונות שומה בשומת מקרקעין, חבילת הזכויות, סוגיות בהערכת שווים של נכסים לצרכי ציבור והגישות העקרוניות לפתרונן, נכסים מיוחדים -הגדרות, מאפיינים, גישות עקרוניות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1993 prentice-hall, inc s.l. mcmicheal appraising manual 4th ed
1998 the estate gazette, ltd, london d.m. lawrence, w.h.rees, w.britton modern methods of valuation

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:38:48