מקצוע מידע על מקצוע : מיסוי מקרקעין - 016827

016827 - מיסוי מקרקעין
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הבסיס התיאורטי והמטרות הציבוריות למיסוי בכלל ולמיסוי מקרקעין בפרט. מיסוי מקרקעין בישראל במבט בין-לאומי השוואתי. העקרונות המבדילים בין מיסים לבין חובות תשלום אחרות לציבור. מיסים ועקרונות המימון הציבורי. המקורות המשפטיים למיסוי מקרקעין בישראל. מיסים המוטלים במישור הלאומי. מיסים ואגרות שמטילות הרשויות המקומיות ומוסדות התכנון. תשלומים המגיעים למינהל מקרקעי ישראל בתוקף חוזי חכירה לדורות, דמי הסכמה, דמי היתר.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002   י. גרוס )בהשתתפות נ. מנדל( עקרונות דיני מיסים

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:28:04