מקצוע מידע על מקצוע : מיפוי ומדידה - 016826

016826 - מיפוי ומדידה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014881 יסודות המיפוי והמדידה 1ג'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  014841 יסודות המיפוי והמדידה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  014842 יסודות המיפוי והמדידה 2      


מבוא לגיאודזיה (צורת הארץ, מערכות קואורדינטות גיאודטיות, גיאודזיה גבוהה ונמוכה), מושגים בסיסיים בתורת השגיאות, מקורות מידע גיאודטי- מדידות קרקעיות, צילומי אוויר, לויינים (gps )וחישה מרחוק, בקרה אופקית, אנכית, ותלת מימדית, מיפוי פלנימטרי וטופוגרפי (gis ), מכשירי מדידה גיאודטיים, חישוב שטחים ונפחים, פקודת המדידות 1929 ותקנות המודדים (מדידות ומיפוי) 1998.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 prantice hall b.f. kavanagh and s.j glenn bird surveying: principles and applications 5th ed
1988 dr gruyter h. kahmen and w. faig surveying

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 16:13:00