מקצוע מידע על מקצוע : חישה מרחוק למיפוי סביבתי - 016820

016820 - חישה מרחוק למיפוי סביבתי
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3   2   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014874 מבוא לחישה מרחוק       מקצועות קדם


חישה מרחוק של אורכי גל הראדאר והאינפרא-אדום התרמי, שיטות פתרון עירובים ספקטרליים (spectral unmixing ), שילובי מידע בחישה מרחוק סביבתית, תכונות ספקטרליות של קרקע, צומח ומים. חישה מרחוק של איזורים ים תיכוניים.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2217532 1997 springer j.a. richardo, j. xinping. remote sensing digital image analysis: an introduction
  2000 prentice hall j. jensen remote sensing of the environment

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:20:36