מקצוע מידע על מקצוע : חישה מרחוק למיפוי סביבתי - 016820 (Current)

016820 - חישה מרחוק למיפוי סביבתי
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3   2   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014874 מבוא לחישה מרחוק       מקצועות קדם


חישה מרחוק של אורכי גל הראדאר והאינפרא-אדום התרמי, שיטות פתרון עירובים ספקטרליים (spectral unmixing ), שילובי מידע בחישה מרחוק סביבתית, תכונות ספקטרליות של קרקע, צומח ומים. חישה מרחוק של איזורים ים תיכוניים.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
405 רבין 12:30-14:30 ב ד"ר קיזל פאדי הרצאה 10 11
    08:30-10:30 ג   מעבדה 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2217532 1997 springer j.a. richardo, j. xinping. remote sensing digital image analysis: an introduction
  2000 prentice hall j. jensen remote sensing of the environment

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:18:15