מקצוע מידע על מקצוע : מיפוי ימי מתקדם - 016819 (Current)

016819 - מיפוי ימי מתקדם
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014859 מיפוי ימי       מקצועות קדם


תורת המדידה הימית, תקן המיפוי הבינלאומי, מערכת מיפוי רב-אלומה (מולטי-בים), הכרה ושימוש בתכנת עיבוד נתונים מסחרית.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 20.02.2022 א
  ב 14.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ד גרינקר ברי הרצאה 10 11
    10:30-12:30 ד   תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 asce press 52 us army corps of engineers, no hydrographic surveying
2004 gitc bv, the netherlands   international hydrographic review journal selected articles

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:26:49