מקצוע מידע על מקצוע : היבטים בקדסטר מודרני - 016818

016818 - היבטים בקדסטר מודרני
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014888 קדסטר 1       מקצועות קדם


קדסטר בעולם, תכנית בניין עיר והפקעות, נוהלי ביצוע הסדר מקרקעין, משבצות חקלאיות, הכנת תכנית בניין עיר של חלוקה חדשה המתוכננת ללא תשלומי איזון, מבוא לקדסטר אנליטי ותלת-מימדי.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1991 longman scientific and technical g. larsson land registration and cadastral systems tool for land information and management
1998 fig, denmark d. steudler 4102 cadastre and geographical information systems

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:14:44