מקצוע מידע על מקצוע : גיאודזיה פיסיקלית 1 - 016816

016816 - גיאודזיה פיסיקלית 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014848 מבוא לגיאודזיה   (   מקצועות קדם
) 014849 גיאודזיה מתמטית ו -    


פוטנציאל וכח הכבידה על פני האדמה. משטחים שווי פוטנציאל. הגיאואיד. מדידות גרבימטריות. אנומליות כובד. אינטגרלים לחישוב גליות הגיאואיד וסטיות האנך. תיקונים אורתומטריים באיזון דייק.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1967 w.h.freemen w. heiskanen physical geodesy
1987 john wiley and sons b.skinner physical geodesy

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:05:14