מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מיוחדים בהנדסת תחבורה - 016714

016714 - נושאים מיוחדים בהנדסת תחבורה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הקורס מיועד להכשיר את הסטודנטים בנושאים שלא נלמדים במסגרת הקורסים השוטפים בתחום התחבורה.
הקורס יינתן על ידי מומחה אורח.
סילבוס מפורט ותוצרי למידה יפורסמו לפני תחילת כל סמסטר בו יינתן הקורס.

תוצאות למידה
היכרות ורכישת ידע עם נושאים בתחבורה שאינם נלמדים במסגרת לימודים הרגילה בתחום.


נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:04:23