מקצוע מידע על מקצוע : בקרה אופטימלית - תיאוריה ויישומים בתחבורה - 016713

016713 - בקרה אופטימלית - תיאוריה ויישומים בתחבורה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014004 נתוח מערכות       מקצועות קדם


הבעיה הכללית של תורת הבקרה האופטימלית. הלמה של krotov והתנאים המספיקים של bellman-krotov. עיקרון של pontryagin. אילוצי גבול ותנאי טרנסוורסליות. מצבים ופתרונות של "החלקה". פתרונות סינגולריים. בקרה אופטימלית של צמתים מרומזרים מבודדים. בקרה היקפית אופטימלית שלרשתות דרכים עירוניות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. לנסח בעיות בקרה אופטימלית בתחבורה ובתחומים אחרים. 2.יחזיק באמתחתו כלים מתמטיים לגזירת פתרונות אופטימליים אנליטיים ו/או לניסוח תנאים מספיקים למציאת פתרונות אופטימלים בצורה נומרית.
3. ידע לתכנן בקרה אופטימלית לצמתים מרומזרים מבודדים.
4. ידע לפתור את בעיית הבקרה ההיקפית האופטימלית לרשתות תחבורה קנה מידה גדול.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 marcel dekker v.f.krotov global methods in optimal control theory

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 16:24:15