מקצוע מידע על מקצוע : בקרה אופטימלית - תיאוריה ויישומים בתחבורה - 016713 (Current)

016713 - בקרה אופטימלית - תיאוריה ויישומים בתחבורה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014004 נתוח מערכות       מקצועות קדם


הבעיה הכללית של תורת הבקרה האופטימלית. הלמה של krotov והתנאים המספיקים של bellman-krotov. עיקרון של pontryagin. אילוצי גבול ותנאי טרנסוורסליות. מצבים ופתרונות של "החלקה". פתרונות סינגולריים. בקרה אופטימלית של צמתים מרומזרים מבודדים. בקרה היקפית אופטימלית שלרשתות דרכים עירוניות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. לנסח בעיות בקרה אופטימלית בתחבורה ובתחומים אחרים. 2.יחזיק באמתחתו כלים מתמטיים לגזירת פתרונות אופטימליים אנליטיים ו/או לניסוח תנאים מספיקים למציאת פתרונות אופטימלים בצורה נומרית.
3. ידע לתכנן בקרה אופטימלית לצמתים מרומזרים מבודדים.
4. ידע לפתור את בעיית הבקרה ההיקפית האופטימלית לרשתות תחבורה קנה מידה גדול.
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 21.07.2022 א
  א 23.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
505 רבין 16:30-18:30 ב פרופ'ח חדאד ג'אק הרצאה 11 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 marcel dekker v.f.krotov global methods in optimal control theory

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:57:38